Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC TUẤN

Địa chỉ: Xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà: Ninh Tố Trinh
Điện thoại: 0350 3883336
Email: ttuan.thtn@gmail.com